Chiếc mũi nằm ở trung tâm khuôn mặt có khả năng làm tôn lên vè đẹp cao quý của khuôn mặt. Nếu nắm bắt được hết giá trị quyến rũ của chiếc mũi bạn sẽ thấy chiếc mũi có tầm quàn trong như thế nào trên khuôn mặt. Vậy tiêu chuẩn một chiếc mũi đẹp là gì?