Thị trường khởi nghiệp như những con sóng lớn và các startup là những tuyền trưởng trên những con tàu bé nhỏ, vì thế họ cần nhiều hơn là 1 cuốn sách…